Covid19 had ook veel impact op diverse uitstapjes – georganiseerd door Koppel SWOE – die niet door konden gaan, maar al wel (deels) betaald waren. Wij zorgden voor het ontbrekende budget om bij mensen die een uitstapje moesten missen, in ieder geval een bosje bloemen bezorgd kregen.

×
Aanmelding proefles